Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a www.uny-versum.com weboldalon elérhető Czunyi Szandra egyéni vállalkozó által működtetett webáruházban (a továbbiakban: “Webáruház”) elérhető termékek megvásárlására vonatkozik.  Amennyiben Ön vásárlóként vagy felhasználóként kívánja igénybe venni a szolgáltatásokat (internetes kiskereskedelem és csomagküldés, a továbbiakban: „Szolgáltatás”), kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi ÁSZF-et. A vásárlás megelőzően nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelőt a www.uny-versum.com weboldalon tájékoztatja. A Webáruház működésével, a megrendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatban jelen ÁSZF-ből, valamint vevőszolgálatunkon (info@uny-versum.com) tájékozódhat.

AZ ÁSZF nyelve magyar.

1. Irányadó jog

A Webáruház ÁSZF a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok külön kikötés nélkül is irányadóak, így különösen:
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”);
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre:

2.1. Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”):

Cégnév: Czunyi Szandra e.v.
Székhely: 1188 Budapest, Nemes u. 47. A. lház. I. em. 2.
Cégjegyzékszám: 54378896
Adószám: 55664268-1-43
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: ERSTE Bank
Pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-85361542
E-mail: info@uny-versum.com
Telefon: +3670-384-17-64
Weboldal: www.uny-versum.com a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. Megrendelő (a továbbiakban: “Megrendelő”):

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol.

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a Szolgáltatások és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit és egyéb, az internetes kereskedelmi szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
• a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban az Európai Unió területére irányuló szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató a Magyar Posta mindenkor érvényes díjszabása alapján biztosítja.

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak közzétételétől (attól az időponttól, amikor a Webáruházban megjelenik) hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruházat működteti.

5. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a vásárlási folyamat során az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

6. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Szolgáltatást.

6.1. A webáruházszolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül azonban az Európai Unió területén kívülre elsősorban előre fizetéssel, egyeztetést követően teljesít megrendeléseket.

6.2 Kiszállítás, átvétel

Megrendelőnek megrendelését lehetősége van házhozszállítással valamint PostaPontra, illetve FOXPOST csomagautomatába kérni.

Szállítók:

Belföldre és külföldre szállítás esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., adószám: 10901232-2-44, Cgj: 01-10-042463) (Továbbiakban: „Futárszolgálat” )

Szolgáltató a megrendelt árukat a befejezett rendelés szerint közölt, valamint a rendelési folyamat során a szállításra vonatkozó információkat tartalmazó oldalon az ott feltüntetett árakon szállítja. A Futárszolgálat a megrendelt árukat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a befejezett rendelés szerint közölt árakon.

7. Regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

• Élő és érvényes e-mail cím
• Jelszó
• Vezetéknév, Keresztnév

7.3. A megrendeléshez szükséges további adatok:

• Szállítás módja
• Fizetés módja
• Szállítási név vagy cégnév és szállítási cím (irányítószám, helység, utca, házszám);
• Számlázási név vagy cégnév és számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám), gazdasági társaság esetén adószám
• Megjegyzés a rendeléshez szövegdoboz: amennyiben megjegyzést kíván megadni rendeléséhez, kérjük itt adja meg.

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, azonban nem tartalmazza a szállítás díját.
Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek megjelenése ettől eltérhet.
A termékekhez tartozó termékleírásokat gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondold célra) felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő megrendelés leadásával, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatai valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, helyezhet terméket kosarába, vásárolhat.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A megrendelés az internetes felületen kijelölt „Megrendelem” gombra történő kattintással történik. A Megrendelés gomb kizárólag az ÁSZF elfogadását követően aktiválódik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail üzenetet kap a rendelés befogadásáról.

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: info@uny-versum.com) visszajelzést kér Megrendelőtől, amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info@uny-versum.com e-mail címen. Szolgáltató a kiszállítás, postára adás várható napját megelőző nap éjfélig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására vagy módosítására a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a info@uny-versum.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. Megrendelő a kiszállítás, postára adás várható időpontjáról minden esetben e- mailben értesül. A rendelés módosítása esetén a kiszállítás ideje változhat. A módosításra nyitva álló határidő leteltét követően a vásárlásra a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet irányadó.

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét), a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén teljesítheti, valamint lehetőség van banki átutalás útján előre történő fizetésre. Előre fizetéssel történő megrendelés esetén Szolgáltató a csomagot a rendelés ellenértékének megfelelő összeg beérkezését követően kezdi összeállítani és kiszállítani vagy a Futárszolgálatnak átadni. Utánvéttel történő fizetés esetén a Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat és a Szolgáltató munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse.

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Kiszállításnál Szállító vagy Szolgáltató két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli, kivéve ha Megrendelő a két kiszállítás között jelzi Szolgáltató részére, hogy a kiszállítást olyan időpontban kísérelje meg, amelyen az átvétel biztosított. Erre Megrendelőnek egy alkalommal van lehetősége. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalata a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. § alapján indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Czunyi Szandra e.v., cím: 1032 Budapest, Ágoston u. 18. VII. em. 76.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Elállási nyilatkozat minta IDE kattintva tölthető le. Szolgáltató nem teszi kötelezővé a linkelt elállási nyilatkozat minta használatát, elfogadja azon írásos nyilatkozatokat, amely alapján Megrendelő személye és az érintett megrendelés egyértelműen beazonosítható.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. A Megrendelő elállás esetén a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére, az elállásról szóló nyilatkozatot a csomagban mellékelve.
A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent értékű termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül a 8.4 pont rendelkezései szerint..
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszaküldött áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést a Ptk. 6:159. § szerint meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

9.4 Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: 1032 Budapest, Ágoston u. 18. VII. em. 76.

E-mail: info@uny-versum.com

Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követően átlagosan 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül kötelesek vagyunk írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

A válasz másolati példányát öt évig megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

• Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: +36-1-452-4100;

• Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.
Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját webáruházunkkal. Erre az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében van lehetőség.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Euópai Bizottság online vitarendezés

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató ITT érhető el.

Kérjük, hogy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

A Regisztráció feltétele a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás, melynek részletes szabályairól az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik. Az Adatkezelési Tájékoztató a hozzájárulás megadása előtt elolvasható valamint bármikor hozzáférhető a fenti linken.

10.2. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, letöltheti illetve törölheti.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa amelyről a Webáruházban tájékoztatást tesz közzé.

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

Szolgáltató és Megrendelő között a Webáruházban történő vásárlással minden alkalommal határozott idejű szerződés jön létre, amely a megrendelés átvételével megszűnik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek, tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

12.2. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez, ám ennek bizonyítása Megrendelő feladata.