BEMUTATKOZÁS

MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése.

Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira akarjuk ráirányítani a döntéshozók és az állampolgárok figyelmét közösségi akciókkal, hiteles szakmai rendezvényekkel, megalapozott tanulmányokkal és kiadványokkal, célzott lobbi tevékenységgel.

A KÜLDETÉS

A TERMÉSZET EGÉSZÉNEK MEGŐRZÉSE

Nem technikai vagy felszínes politikai megoldásokban hiszünk, hanem szükségét érezzük gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakításának.

CÉLUNK

A TUDAT- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Kampányainkban kiemelkedő figyelmet fordítunk az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, a fenntarthatósági szempontok integrálására a szakpolitikákba, a génmódosítás-mentes és természetbarát mezőgazdaság támogatására, a káros infrastruktúra és ipari beruházások elleni fellépésekre, a magukat zöldre festő környezetpusztító óriás cégek és bankok leleplezésére, a polgárok és kiemelten az ifjúság környezeti oktatására és nevelésére.

PÉLDAMUTATÁSUNKKAL

HATUNK AZ ARRA FOGÉKONY, ÉRZÉKENY EMBEREKRE

Idén az adománygyűjtő kampányunk középpontjába a természetvédelmi kampányunkat és a környezeti nevelést állítottuk.

A karkötőkből befolyó pénzt iskola és óvoda zöldítésre, ismeretterjesztő napok, tanulmányi versenyek és programok, előadások, fórumok szervezésére, kiadványok készítésére fogjuk felhasználni.

A KICSI IS NAGY SEGÍTSÉG

VÁSÁRLÁSODDAL TE IS TÁMOGATOD

Egy karkötő megvásárlásával is hozzá járulsz ahhoz, hogy folytathassuk oktató és nevelő tevékenységünket. Hisszük, és tapasztaljuk, hogy a legjobb, legeredményesebb tanítás a pozitív példa.