BEMUTATKOZÁS

MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG

Rovartannal foglalkozó szakemberek, amatőr rovarászok és a téma iránt érdeklődő laikusok közös szervezete vagyunk.

Programjainkon formális és informális keretek között segítjük a párbeszédet, személyes kapcsolatok és együttműködés kialakulását. Rendezvényeink nyilvánosak, bárkit szívesen látunk rajtuk.

A nyári időszak kivételével havi rendszerességgel tartjuk előadóüléseinket, ahol a tudományos és útibeszámolókon túlmenően lehetőség nyílik a személyes eszmecserére is. Rendszeresen megjelenünk nagyobb ismeretterjesztő rendezvényeken (pl. Állatszeretet Fesztivál, TerraPlaza).

EGYÜTT A TÁRSADALOM

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSÁNAK KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS ERŐSÍTÉSÉBEN

Számos formában megjelenést biztosítunk az aktuális kutatások és az arra érdemes rovartani témák bemutatására: előadóülések, Folia Entomologica Hungarica (angol nyelvű tudományos folyóirat), Rovarász Híradó (magyar nyelvű kiadvány nyomtatott és elektronikus formában), honlap, facebook oldal, youtube csatorna, levelezőlista. Több mint egy évszázadra visszanyúló szakmai munkánk mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre a fent említett módokon.

A legszélesebb rétegekhez eljutó tevékenységünk az „Év rovara” kampány, amely az ismeretterjesztés különleges formája. A kampány célja, hogy minél több ember érdeklődését felkeltsük a rovarok, rajtuk keresztül pedig a természet sokszínűsége és jelentősége iránt. Valójában megbecsülni sem tudjuk, hány emberhez jut el ez az üzenet, de a számos médiamegjelenésnek köszönhetően bizonyosan százezres nagyságrendű.

FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS

A ROVARTAN UTÁN ÉRDEKLŐDŐKKEL

Emailben, honlapunkon és facebook oldalunkon (és ritkán postai levélben) információs szolgáltatást nyújtunk. Évente több tucatra tehető a rovartannal kapcsolatos különféle kérdések száma, amelyekkel társaságunkhoz fordulnak az ország minden tájáról. Ezekre igyekszünk a lehető legkielégítőbb választ adni az adott téma iránt leginkább releváns szakértő segítségét igénybe véve.

Februári rendezvényünk a Rovarászati Napok, amelynek helyszíne rendszerint egy-egy budapesti vagy környékbeli középiskola. A program során színes előadások hangzanak el, ilyenkor tartjuk éves közgyűlésünket, valamint az alkalomra nyílt pályázatot írunk ki fotó, képzőművészet, dolgozat és rovargyűjtemény kategóriákban. A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk.

AKTÍVAN KÖZREMŰKÖDÜNK, HOGY

MEGVÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET

Együttműködünk a természetvédelem hivatalos szerveivel. Évente megrendezett gyűjtőkirándulásaink eredményeit (amennyiben védett területet érintenek) eljuttatjuk az illetékes nemzeti parkhoz, amely így értékes információhoz jut az adott terület élővilágáról, annak állapotáról, és ezt be tudja építeni a következő évek természetvédelmi kezelési terveibe. 2013-ban alakult munkacsoportunk, amely a tagtársak tudását és tapasztalatát felhasználva időről időre javaslatot tesz a természetvédelmi szervek számára különlegesen értékes, de természetvédelmi oltalom alatt nem álló területek védetté nyilvánítására.

A KICSI IS NAGY SEGÍTSÉG

VÁSÁRLÁSODDAL TE IS TÁMOGATOD

Minden karkötő hozzájárul ahhoz, hogy e szervezet a jövőben is ellássa feladatait, óvja környezetünket és az abban élőket.